You Are Here: Home » 2014

FESTIVAL GHAT-TFAL F’KALAMITA

OPPORTUNITÁ GHAL 48 TIFEL JEW TIFLA LI JKANTAW MA’ LIVE BAND FUQ IT-TELEVIXIN  IR-REBBIEHA JIEHDU SEHEM F’FESTIVALS INTERNAZZJONALI BARRA MINN MALTA  L-APPLIKAZZJONIJIET JINTLAQGHU FL-UFFICCJU KALAMITA F’RAHAL GDID SAD -19 TA’ DICEMBRU kalamita rules (3) kalamita application (3) ...

Read more

Programm Konsistenti

Iż-żmien igerbeb u diġà għaddiet l-ewwel ġimgħa ta’ Kalamita. Ġimgħa miżgħuda b’attivitajiet u diskussjonijiet għal qalb it-telespettaturi. Ġimgħa, li dewqet lill-udjenza xi ftit minn dak li taraw matul din l-iskeda l-ġdida ta’ Kalamita. Iżda dan għadu mhu xejn hekk kif iktar ma jgħaddi ż-żmien Kalamita jibqa’ jitjieb u jgħolli l-livell tiegħu. Ta’ kull ġimgħa jkollna diskussjonijiet u intervisti dwar suġġe ...

Read more

Ġimgħa oħra, Kalamita

Hekk kif it-tfal jerġgħu jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola, u l-adulti jidħlu fir-rutina tax-xitwa, Kalamita se jerġa’ jirritorna fi djarkom. Minn nhar it-Tnejn li ġej Kalamita se jerġa’ jkun magħkom biex iżommilkom kumpanija mill-aqwa fil-ħinijiet ta’ waranofsinhar mit-Tnejn sal-Ġimgħa. It-Tnejn L-ewwel programm se jibda bil-kbir permezz ta’ lotterija tal-prodotti Chante Clair. Il-parteċipanti se jku ...

Read more

Festival għat-tfal waqt KALAMITA

Opportunita biex jiġu skoperti kantanti ġodda Opportunita lil tfal Maltin f’festivals barra minn Malta It-tim ta’ KALAMITA jkompli jiżvela aktar kontenut fl-edizzjoni li jmiss ta’ dan il-programm ferm segwit li se jerġa’ jkun magħkom mit-Tnejn 29 ta’ Settembru bħal dejjem fuq ONE. F’Jannar li ġej, f’dan il-programm se jiġi mniedi festival għal tfal Maltin li minbarra li se jkun qed jagħti lil dawn it-tfal l ...

Read more

Madwar il-Mejda waqt KALAMITA

“Kawza fiha storja” – Dr. Toni Abela Skont l-aktar stahrrig ricenti tal-Awtorita tax-Xandir mahrug ftit tal-gimghat ilu, il-programm KALAMITA ghadu jzomm l-ghola udjenzi fil-hin ta’ wara nofsinhar. Wahda mill-irkejjen li tigbed hafna udjenzi bla dubji hi dik ta’ nhar ta’ Erbgha Madwar il-mejda mmexxijja minn Dr. Toni Abela. Toni Abela (2 ta' Lulju 1957) huwa avukat u huwa d-Deputat Mexxej tal-Partit Laburis ...

Read more

Rokna sportiva b’differenza waqt KALAMITA ….

KALAMITA jzomm l-appuntament tieghu matul din il-gimgha fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem, bhas-soltu bil-prezentazzjoni ta’ Alfred Zammit. Sports 360 Wahda mill-irkejjen regolari waqt Kalamita hi Sports 360 li Dean Polidano jwasslilna kull hmistax waqt dan il-programm. Illum fil-fatt se nitkellmu ma’ Dean Polidano dwar din ir-rokna u aktar…. Dean, Sports 360, rokna mill-aktar ...

Read more

Din il-gimgha waqt KALAMITA

Nhar il-Hamis 1 ta’ Mejju, festa pubblika, KALAMITA mhux  se jkun qieghed jixxandar. Madanakollu KALAMITA jzomm l-appuntament tieghu fil-granet l-ohra matul din il-gimgha fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem, bhas-soltu bil-prezentazzjoni ta’ Alfred Zammit. Matul din il-gimgha Kalamita se jkun qed iwasslilkom fi djarkom l-aqwa element ta’ spettaklu, informazzjoni fuq suggetti var ...

Read more

Powered by

Scroll to top