You Are Here: Home » Featured News (Page 16)

Buying Paper Writer

Still at other times, the writer, as a result of personal issues, illness, or other commitments, may not have the capability to perform work, and again may have to handle financial shortages. At length, you will be in a position to unwind and dedicate the absolutely free time to your buddies, family or other disciplines. Many students all around the world face the exact same issues and frequently find thems ...

Read more

FESTIVAL GHAT-TFAL F’KALAMITA

OPPORTUNITÁ GHAL 48 TIFEL JEW TIFLA LI JKANTAW MA’ LIVE BAND FUQ IT-TELEVIXIN  IR-REBBIEHA JIEHDU SEHEM F’FESTIVALS INTERNAZZJONALI BARRA MINN MALTA  L-APPLIKAZZJONIJIET JINTLAQGHU FL-UFFICCJU KALAMITA F’RAHAL GDID SAD -19 TA’ DICEMBRU kalamita rules (3) kalamita application (3) ...

Read more

Programm Konsistenti

Iż-żmien igerbeb u diġà għaddiet l-ewwel ġimgħa ta’ Kalamita. Ġimgħa miżgħuda b’attivitajiet u diskussjonijiet għal qalb it-telespettaturi. Ġimgħa, li dewqet lill-udjenza xi ftit minn dak li taraw matul din l-iskeda l-ġdida ta’ Kalamita. Iżda dan għadu mhu xejn hekk kif iktar ma jgħaddi ż-żmien Kalamita jibqa’ jitjieb u jgħolli l-livell tiegħu. Ta’ kull ġimgħa jkollna diskussjonijiet u intervisti dwar suġġe ...

Read more

Ġimgħa oħra, Kalamita

Hekk kif it-tfal jerġgħu jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola, u l-adulti jidħlu fir-rutina tax-xitwa, Kalamita se jerġa’ jirritorna fi djarkom. Minn nhar it-Tnejn li ġej Kalamita se jerġa’ jkun magħkom biex iżommilkom kumpanija mill-aqwa fil-ħinijiet ta’ waranofsinhar mit-Tnejn sal-Ġimgħa. It-Tnejn L-ewwel programm se jibda bil-kbir permezz ta’ lotterija tal-prodotti Chante Clair. Il-parteċipanti se jku ...

Read more

Festival għat-tfal waqt KALAMITA

Opportunita biex jiġu skoperti kantanti ġodda Opportunita lil tfal Maltin f’festivals barra minn Malta It-tim ta’ KALAMITA jkompli jiżvela aktar kontenut fl-edizzjoni li jmiss ta’ dan il-programm ferm segwit li se jerġa’ jkun magħkom mit-Tnejn 29 ta’ Settembru bħal dejjem fuq ONE. F’Jannar li ġej, f’dan il-programm se jiġi mniedi festival għal tfal Maltin li minbarra li se jkun qed jagħti lil dawn it-tfal l ...

Read more

Madwar il-Mejda waqt KALAMITA

“Kawza fiha storja” – Dr. Toni Abela Skont l-aktar stahrrig ricenti tal-Awtorita tax-Xandir mahrug ftit tal-gimghat ilu, il-programm KALAMITA ghadu jzomm l-ghola udjenzi fil-hin ta’ wara nofsinhar. Wahda mill-irkejjen li tigbed hafna udjenzi bla dubji hi dik ta’ nhar ta’ Erbgha Madwar il-mejda mmexxijja minn Dr. Toni Abela. Toni Abela (2 ta' Lulju 1957) huwa avukat u huwa d-Deputat Mexxej tal-Partit Laburis ...

Read more

Rokna sportiva b’differenza waqt KALAMITA ….

KALAMITA jzomm l-appuntament tieghu matul din il-gimgha fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem, bhas-soltu bil-prezentazzjoni ta’ Alfred Zammit. Sports 360 Wahda mill-irkejjen regolari waqt Kalamita hi Sports 360 li Dean Polidano jwasslilna kull hmistax waqt dan il-programm. Illum fil-fatt se nitkellmu ma’ Dean Polidano dwar din ir-rokna u aktar…. Dean , Sports 360, rokna mill-akta ...

Read more

Powered by

Scroll to top