You Are Here: Home » Featured News (Page 17)

Din il-gimgha waqt KALAMITA

Nhar il-Hamis 1 ta’ Mejju, festa pubblika, KALAMITA mhux  se jkun qieghed jixxandar. Madanakollu KALAMITA jzomm l-appuntament tieghu fil-granet l-ohra matul din il-gimgha fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem, bhas-soltu bil-prezentazzjoni ta’ Alfred Zammit. Matul din il-gimgha Kalamita se jkun qed iwasslilkom fi djarkom l-aqwa element ta’ spettaklu, informazzjoni fuq suggett ...

Read more

KALAMITA tan-nies!

Dan kien il-kliem li bih il-President Emeritus Dr. George Abela ddeskriva lil Alfred Zammit proprju waqt l-ahhar intervista pubblika tieghu qabel temm il-presidenza tieghu. F’intervista li damet ghaddejja kwazi nofs siegha Dr Abela tkellem dwar kif hu kien dejjem qrib in-nies, anki minhabba fil-professjoni tieghu, u anki bl-involvimenti tieghu meta kien involute fil-qasam tal-futbol. B’hekk il-Presidenza li ...

Read more

KALAMITA u s-sahha ta’ wliedna

Matul din il-gimgha Alfred Zammit ikompli jwasslilkom aktar edizzjonijiet ta’ KALAMITA fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem. Matul din il-gimgha Kalamita se jkun qed iwasslilkom fi djarkom l-aqwa element ta’ spettaklu, informazzjoni fuq suggetti varji permezz tal-mistiedna u l-ispecjalisti residenti u ghadd ta’ kompetizzjonijiet bi premjijiet sbieh, fosthom il-kompetizzjoni Ixtri ...

Read more

KALAMITA baqa’ l-ewwel!

Skont l-istharrig tal-opinjoni pubblika ippubblikat mill-Awtorita tax-Xandir, KALAMITA baqa’ fil-quccata fost il-programmi l-aktar popolari fil-hin ta’ wara nofsinhar. Anki l-istharrig indipendenti tal-Media Warehouse jindika dan is-success kif ukoll ipoggi lill-Alfred Zammit bhala l-aktar prezentatur popolari. Is-success ta’ Alfred Zammit jestendi wkoll ghall-programm tieghu fuq l-istazzjon tar-radju ta’ O ...

Read more

KALAMITA u l-uzu tal-internet

Anki matul din il-gimgha Alfred Zammit ikompli jwasslilkom aktar edizzjonijiet ta’ KALAMITA fuq ONE bil-programm mit-Tnejn sal-Gimgha mis-12.45pm ‘l quddiem. Matul din il-gimgha Kalamita se jkun qed iwasslilkom fi djarkom l-aqwa element ta’ spettaklu, informazzjoni fuq suggetti varji permezz tal-mistiedna u l-ispecjalisti residenti u ghadd ta’ kompetizzjonijiet bi premjijiet sbieh, fosthom il-kompetizzjoni ...

Read more

Powered by

Scroll to top