You Are Here: Home » Ahbarijiet » Irbah ma’ Kalamita

Irbah ma’ Kalamita

Idhol bic-cans li tirbah kamra tas-sodda minghand Construct Furniture permezz tal-programm fuq One Tv, Kalamita u l-gurnal l-Orizzont.

Sempliciment billi timla bid-dettalji tieghek l-kupun  li ssib fil-harga ta’ l-Orizzont, taqtghu u tibghatu fl-indirizz indikat. L-ewwel rebbieh, li jitla’ bix-xorti ‘live’ fil-programm fl-1 t’ Ottubru li gej, jirbah il-kamra tas-sodda indikata hawn taht.

Aqta’ il-kupun u ibghatu fl-indirizz :

Kompetizzjoni Construct Furniture, Ufficcju Kalamita, 113, Triq il-Qalb ta’ Gesu, Rahal Gdid

Ghal aktar dettalji dwar is-sensiela l-gdida ta’ Kalamita segwi l-Orizzont regolarment.

Il-kamra tas -sodda li se tintrebah grazzi ghal Construct Furniture

 

Kalamita KOMP

Il-kupun li tridu tfittxu fuq l-Orizzont u tibghatuh l-Ufficcju Kalamita

 

Powered by

Scroll to top