You Are Here: Home » Ahbarijiet » Kalamita jigbor aktar minn €4000 ghal missjoni

Kalamita jigbor aktar minn €4000 ghal missjoni

Kalamita jigbor aktar minn €4000 ghal missjoni fil-Brazil b’risq il-moviment Gesu fil-proxxmu immexxi minn Dun Gorg Grima. Id-donazzjonijiet ghadhom dehlin, dawk ta’ €10 li bihom tixtri bowser ta’ l-ilma ghal dawn il-persuni fil-bzonn.

Ghal min irid jaghti donazzjoni ta’ €5 jista jcempel fuq 5150 2003

Powered by

Scroll to top