You Are Here: Home » Ahbarijiet » Quiz gdid bl-isem ta’ 60+

Quiz gdid bl-isem ta’ 60+

Quiz gdid waqt il-programm Kalamita bl-isem ta’ 60+

Quiz fuq taghrif generali ghal anzjani li ghandhom ‘l fuq minn sittin sena.

Kull min hu interessat li jiehu sehem jista’ jcempel l-Ufficcju Kalamita fuq 21820192. Ir-rebbieh fl-ahhar tas-sensiela jirbah vjagg ghall-Lourdes kollox imhallas!

 

Powered by

Scroll to top