You Are Here: Home » Ahbarijiet

L-ewwel gimgha ta’ Kalamita

Ghaddiet l-ewwel gimgha ta' Kalamita! B'ringrazzjament specjali lil l-isponsors u kif ukoll lit-telespettaturi kollha taghna, dawn huma xi ftit mir-ritratti ta' l-ewwel gimgha li ghadha kemm ghaddiet.   [caption id="attachment_661" align="aligncenter" width="640"] Charlie Azzopardi[/caption]   [caption id="attachment_666" align="aligncenter" width="640"] Alexander Schembri[/caption]   [captio ...

Read more

Illum jerga’ jibda KALAMITA

Ghadha kemm bdiet il-Harifa u maghha tibda skeda gdida televiziva fuq l-istazzjonijiet kollha. Ghal dik li hija skeda fuq ONE mistenni jerga' jispikka l-programm mill-aktar favorit mat-telespettaturi wara nofsinhar, KALAMITA, li bhas-soltu se jkollu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Alfred Zammit. KALAMITA jerga' lura fi djar it-telespettaturi mil-lum wara nofsinhar. Il-mod mill-aktar imhawwar ta' kif inhu m ...

Read more

Quiz gdid bl-isem ta’ 60+

Quiz gdid waqt il-programm Kalamita bl-isem ta' 60+ Quiz fuq taghrif generali ghal anzjani li ghandhom 'l fuq minn sittin sena. Kull min hu interessat li jiehu sehem jista' jcempel l-Ufficcju Kalamita fuq 21820192. Ir-rebbieh fl-ahhar tas-sensiela jirbah vjagg ghall-Lourdes kollox imhallas!   ...

Read more

Irbah ma’ Kalamita

Idhol bic-cans li tirbah kamra tas-sodda minghand Construct Furniture permezz tal-programm fuq One Tv, Kalamita u l-gurnal l-Orizzont. Sempliciment billi timla bid-dettalji tieghek l-kupun  li ssib fil-harga ta' l-Orizzont, taqtghu u tibghatu fl-indirizz indikat. L-ewwel rebbieh, li jitla' bix-xorti 'live' fil-programm fl-1 t' Ottubru li gej, jirbah il-kamra tas-sodda indikata hawn taht. Aqta' il-kupun ...

Read more

Eluf ta’ ittri!

Eluf ta' ittri intbaghatu ghal kompetizzjoni ta' Jesper's. Fit-28 ta' Gunju telghat il-kompetizzjoni u araw naqra x'gara!   Ir-rigali li ntrebhu kienu dawn: 42" LED TV jew €1000 Laptop jew €600 Playstation jew €300 ...

Read more

Powered by

Scroll to top