You Are Here: Home » Ahbarijiet (Page 2)

Kalamita jigbor aktar minn €4000 ghal missjoni

Kalamita jigbor aktar minn €4000 ghal missjoni fil-Brazil b'risq il-moviment Gesu fil-proxxmu immexxi minn Dun Gorg Grima. Id-donazzjonijiet ghadhom dehlin, dawk ta' €10 li bihom tixtri bowser ta' l-ilma ghal dawn il-persuni fil-bzonn. Ghal min irid jaghti donazzjoni ta' €5 jista jcempel fuq 5150 2003 ...

Read more

Kalamita, f’relazzjonijiet tajba ma’ l-Orizzont

Il-programm KALAMITA fuq ONE TV dejjem kellu relazzjoni mill-aqwa mal-gurnal l-orizzont. Relazzjoni li ilha ghaddejja s-snin u li kienet inbdiet meta dan il-gurnal kellu bhala Editur lil Frans Ghirxi. Illum Frans Ghirxi m’ghadux Editur tal-gurnal wara li rtira bl-eta ftit inqas minn tliet snin ilu. Madankollu dik ir-relazzjoni ghadha b’sahhitha kif riflessa tajjeb hafna mill-partecipazzjoni tal-Editur attwa ...

Read more

Clint Eastwood

Clint Eastwood twieled f’San Francisco fil-31 ta’ Mejju, 1930, li jfisser li qabez it-82 sena. Missieru kien jismu Clinton, imqassar ghal Clint wkoll, haddiem f’fabrika tal-azzar. Ommu kien jisimha Margaret, haddiema go fabbrika. “Samson”. Trabba f’dar tal-haddiema flimkien ma’ ohtu izghar minnu, Jeanne. Il-familja Eastwood ma kellhiex post fiss, peress li l-missier kien jahdem f’diversi impjiegi tul il-Wes ...

Read more

Sejħa URĠENTI għall-Għoti tad-Demm

IR-RISERVA TAD-DEMM GĦADHA BAXXA ĦAFNA. Fix-xenarju fejn għadd ta’ PAZJENTI QED JISTENNEW li jircievu d-demm fis-siegħat u fil-jiem li ġejjin, fosthom dawk li ser jiġu operati, nitolbu lill-pubbliku li jiġi jagħti d-demm jekk jista’ jkun ILLUM. L-għoti tad-demm jista’ jsir fiċ-Ċentru ta’ Gwardamangia li llum ser ikun miftuħ sas-6pm (Iċ-Ċentru ta’ Gwardamanġa jiftaħ KULJUM mit-8am – 6pm). Dawk residenti f’Għ ...

Read more

Powered by

Scroll to top